Haugh Béla (1871-1920)

Haugh Béla 1871. július 9-én született Bajnán. Esztergomban a bencés gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti tudományegyetemen szerzett magyar-latin szakos oklevelet. A debreceni piarista, a zsolnai királyi katolikus gimnázium helyettes tanára volt, majd 1897-ben a szekszárdi állami főgimnázium tanárává nevezték ki.

1912-ben alapított jászapáti királyi katolikus főgimnázium első igazgatója volt. Jászapátiban közel 4000 régészeti és néprajzi tárgy egybegyűjtésével megalapozta a jászapáti múzeumot. 

1916-ban a nagykállói magyar királyi állami főgimnázium vezetésével bízták meg és áthelyezték Jászapátiról. 1920. február 11-én hunyt el.

Forrás:

A jászapáti királiy kath. főgimnázium ötödik értesítője az 1916-17-ik iskolai évről. Jászapáti, 1917.

UMFT