Víztorony

Akár a vasúton, akár valamelyik közúton Újszászhoz közeledve az első, amit meglátunk, a jellegzetes, hatalmas betonoszlop, a már üzemen kívül lévő víztorony.

Az alábbiakban ezzel az építménnyel és építésének előzményeivel, szeretnénk foglalkozni.

1968-ban a községi tanács egy nagy hozamú ártézi kutat fúratott:

A Szolnok Megyei Néplap 1970. július 8-i számának 10. oldalán olvasható az alábbi rövid hír:

VÍZMŰTÁRSULAT alakult Újszászon a községi vízprogram megoldására. Az idén épülő 250 köbméteres víztorony, valamint hálózat építésére négymillió forintot költenek.”

Az 1971. január 4-i Szolnok Megyei Néplap 8-i oldalán pedig a következő jelent meg:

„A VÍZ- és Csatornamű Vállalat 15 milliós költséggel új vízművet épít Újszászon. A meglevő 100 köbméteres kapacitású víztelep mellett 250 köbméteres víztorony épül. 1971 decemberéig üzemkész állapotban lesz a vízmű 22 kilométer hosszúságú csőrendszere is.”

Következzen néhány kép az épülő víztoronyról és a vízhálózat kiépítéséről:

  

1971. július 15-én örömhírt olvashattunk a Szolnok Megyei Néplap 5. oldalán.

„Nagy József, a tanács elnöke több új építkezésről adott tájékoztatást:

— Egy hónappal ezelőtt készült el és került átadásra a 250 köbméteres víztorony. Még ebben az évben befejeződik a 22 kilométer hosszú vízhálózat és a vízműtelep építése. Az összes költség mintegy 15 millió forint. Régi vágyuk teljesül ezzel a nagyközség lakóinak. Év végére 300 méterenként lesz egy folyóvizes kút, a hálózat folyamatos bővítésével pedig elérjük az elkövetkezendő években, közművesíthetik a tulajdonosok a házaikat.”

A z új vízmű elkészültéről rövid cikkben adott tájékoztatást 1972. október 19-én a Szolnok Megyei Néplap (3. old.)

„ELKÉSZÜLT AZ ÚJ VÍZMŰ

Megszűnt az újszásziak legnagyobb gondja

Újszászon hosszú évek óta gondot okozott a lakosság jó ivóvízzel való ellátása. A hétezerkétszáz lélekszámú nagyközségben eddig mindössze 4 artézi kút volt, ezek naponta alig 43 köbméter vizet adtak. — Sokszáz métert kellett gyalogolni a kannákkal, vödrökkel — nemegyszer hiába. — -A mindenkit érintő gond végre megszűnik, elkészült az új vízmű.

A községi tanács 1968-bán határozta el hogy új, nagy vízhozamú kutat fúrat. Az elhatározást tett követte és rövidesen elkészült a 673 méter mély, percenként 650 liter vizet adó kút, amely 1,3 millió forintba került.

Utána megkezdődött a szervezés. és 1970 januárjában megalakult a vízműtársulat. Még ugyanebben az évben hozzáfogtak az építkezéshez is.

A vízmű, a hozzátartozó 250 köbméter víz tárolására alkalmas víztorony, a 65 közkifolyó és a 25 km-es vízvezeték 2 év alatt készült el. A beruházás 15 millió forintba került, ebből 7,5 millió forintot vállalt a lakosság és negyedmillió forint értékű társadalmi munkát is végzett.. A község vízigénye naponta 450 köbméter, az új vízmű viszont több mint dupláját 936 köbméter vizet tud adni.

A műszaki átadás tegnap megkezdődött.”

Az 1972. október 22-i Szolnok Megyei Néplap 12. oldalán egy képet is láthattak az akkori olvasók az új víztorony épületéről.

„Nemcsak áll, hanem már vizet is ad Újszászon a több mint 40 méter magas új víztorony.”

A cikkek, illetve a folyóirat eredeti lelőhelye a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény. Elektronikusan böngészhető: https://hungaricana.hu/hu/

A fotók könyvtárunk archívumából származnak, készítőjük Nagy Béla.

UMFT