Mária-szobor (Szolnok)(1847)

"Azon a helyen, hol legközelebb már két ízben a Rőt ökör kocsmához vezető uttzában gerjedett és egész városunkat veszéllyel fenyegető tűz, mind annyiszor sikeresen eloltatott - a Boldogságos Szűz tiszteletére egy emlék oszlop emeleése indítványoztatott"- olvasható Szolnok tanácsgyűlése 1846. július 29-án kelt határozatában.

1847-ben készült közadakozásból a Bauer György egri szobrász által kifaragott Mária-szobor. A  puha homokkőből faragott, színezett talapzatán látható Szent-Flórián dombormű utal arra, hogy korabeli tűzvészek emlékére és Boldogságos Szűz Mária és Szent Flórán tiszteletére állította a város a szobrot az egykori Kántorház utcában, amelyet később a szobor után Mária utcának neveztek el.

Szolnok

Az ablakmélyedésben álló szobor  - Kaposvári Gyula felvétele, 1951

A szobor a 19. számú telken állt, majd az 1800-s és 1900-as évek fordulóján a telekre épült lakóház ablakmélyedésében helyezték el. . Az 1920-as évektől a Szolnok és Vidéke című újság nyomdája működött az épületben, amely 1945 után Tiszavidéki Nyomdaként üzemelt tovább. Az államosítások után az MDP házi nyomdája lett. Az 1950-es években az antiklerikális kommunista hatalom eltávolíttatta a Mária-szobrot, amely a közeli ferences rendi plébániatemplom folyosóján kapott helyett.

Szolnok

Szolnok

(Kósa Károly felvételei, 1995 - Verseghy Ferenc Könyvtár)

Innen 2002-ben a megyei tűzoltók szövetségéhez került a Szent Flórián-dombormű okán. A szervezet Rákóczifalván kívánta volna felállítani egy tervezett tűoltó-emlékhely részeként.

A hányatott sorsú szobrot civil kezdeményezésre és lakossági adakozásból, melyhez kitűzött is szervezett a restaurálás feladatát magára vállaló Szolnoki Művészeti Egyesület bonyolított le, 2011. szeptember 12-én a szoborról utóbb elnevezett utca sarkán szentelte fel dr. Beer Mihály váci egyházmegyei püspök.

Szolnok

Szolnok

(Károly Nóra felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár)

Forrás:

Kaposvári Gyula: Mária-szobor Flórián domborművel. Vasárnap (1992.03.01.): 11.

Szolnok, Mária-szobor. In: Szolnok megye műemlékei. Szolnok : MTVB, 1988. 82. p. Mária és Xavéri Szent Ferenc is "új köntösben" óvja a várost = Szolnoki Grátisz 2011. szeptember 15. 1. p.

UMFT