TAMOP-324

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069

„Zounok projekt II”
Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje, az ifjúságra és a leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva

Tószeg Község Önkormányzata
A támogatás mértéke:  5. 393.330,- Ft
Megvalósítási hely:  Községi Közkönyvtár
Tószeg, Rákóczi út 35.

 

UMFT