Személyek

warning: Creating default object from empty value in /data/web/www_zounuk/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Kádár Istvánné Lipcsei Ilona (1938-2020)

Lipcsei Ilona 1938-ban született Mezőtúron. A nyolcvanas években a szociális otthonban dolgozott, ahol az idős emberek foglalkoztatása volt a feladata. Nyugdíjazása után megalapította az Újvárosi Hagyományőrző Klubot. A klub 2017-ben vezetése alatt kapta meg a Jász-NagykunSzolnok Megyei Művészeti Díjat.

Kriston Ferenc (1932-2019)

Kriston Ferenc 1932. szeptember 21-én született Kemecsén. Nyíregyházán érettségizett 1952-ben. Az egri főiskolán szerzett testnevelő szakos diplomát 1954-ben.

A törökszentmiklósi Petőfi Sándor Általános Iskolában és a városi sportiskolában tanított. Nem csak edzősködött, a Fáklya NB II-es labdarúgó csapatában maga is játszott. 1966-ban elvégezte a Testnevelési Főiskolát is.

Sarkady László (1910-1962)

Dr. Sarkady László Debrecenben született 1910-ben. Édesapja S. László (1882-1942) vagongyári lakatos volt és a debreceni MÁV dalárda tagja. Édesanyja, Török Mária (1888-1962) háztartásbeli, aki hosszú özvegységben élte utolsó éveit Szolnokon töltötte fia családja körében. Iskoláit Debrecenben végezte el: 1928-ban érettségizett a Református Főgimnáziumban. Orvosi diplomáját a debreceni Tisza István Orvostudományi Egyetemen szerezte meg 1935-ben.

László Péter (1946)

László Péter Győrben született 1946-ban. Iskoláit is Győrben végezte. A Jedlik Ányos Gépipari Technikumban érettségizett 1965-ben.Majd a SZIM Győri Célgépgyárba helyezkedett el, ahonnan kötelező katonai szolgálatra hívták be. Kétévi szolgálat után a Célgépgyárban szerkesztőként dolgozott, majd sikeresen felvételizett a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára, Miskolcra.

Gajdics András (1938-2009)

Gajdics András Nyírvasváriban születetett 1938. január 1-jén. Középiskolai tanulmányait az esztergomi Ferences Gimnáziumban végezte, érettségi után fizikai munkásként helyezkedett el a Borsodi Hőerőmű Vállalatnál. Négy év múlva a mezőtúri Felsőfokú Mezőgazdasági Gépészeti Technikumban folytatta tanulmányait, ezt 1962-ben fejezte be.
 
Különféle ipari és mezőgazdasági üzemekben dolgozott 1964-ig.

Zsoldos János (1942-2008)

1942-ben született Pécsett született. Édesapja is pedagógus volt, előbb kántortanítóként dolgozott, később igazgató lett a gyódi általános iskolában. A középiskolai tanulmányait pécsi Széchenyi Gimnáziumban végezte, majd Szegeden a József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát.

Pethes Sándorné (1931-2010)

Jászkiséren született 1931. szeptember 27-én. Édesapja pékmester volt, édesanyja háztartásbeli. Az elemi iskolai éveket szülőhelyén töltötte, majd polgári leányiskolába járt Jászapátin. A középiskolát Budapesten, a Huba utcai Pedagógiai Gimnáziumban végezte. 1950-ben érettségizett, s még abban az évben felvették a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-kémia szakára, az első évfolyam sikeres abszolválása után átiratkozott Budapestre, így középiskolai tanári diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem állította ki 1954-ben.

Borbás László (1935-1994)

Borbás László 1935-ben született Jászapátin. Az általános és középiskoláit is itt végezte. 1954-ben
érettségizett, majd a Budapesti Műszaki egyetemre felvételizett vegyészmérnöki karra, de nem vették fel. Így a Kőbányai Gyógyszergyárba ment dolgozni, és egy év alatt gyógyszergyártó szakmunkásvizsgát tett. Bekapcsolódott az ifjúsági brigádok munkájába. Az exportra dolgozó ifjúsági brigádok versenyében az országos 2. helyet érték el, s igen fiatalon megkapta a „kiváló dolgozó" oklevelet is.

Emri Miklós (1931-2009)

Emri Miklós 1931-ben született Vitányon. Iskoláit szülőfalujában kezdte, az elemi népiskola hat osztálya után a falusi tehetségmentő akció versenyvizsgás tanulójaként került Sátoraljaújhelyre. A nyolcosztályos gimnázium első négy éve után a sárospataki tanítóképzőben folytatta tovább tanulmányait. 1951-ben érettségizett, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen földrajz szakon tanult tovább.

Korsós Miklós (1924-2012)

Korsós Miklós többgenerációs pedagóguscsaládból származott. 1924-ben született Csongrádon. Elemi iskoláit szülővárosában végezte, majd itt járt gimnáziumba is. Középiskolai tanulmányait 1943-ban fejezte be, és beiratkozott a Testnevelési Főiskolára. Az első évet el is végezte, majd 1944-ben a fővárosi harcok idején besorozták a Budai Önkéntes Ezredbe. Részt vett a Buda felszabadításáért folytatott harcokban is, minden katonai előképzettség nélkül. A harcok miatt tanulmányait csak 1945-ben tudta folytatni, végül 1948-ban kapott testnevelőtanári diplomát.

Tartalom átvétel
UMFT