Szolnok

warning: Creating default object from empty value in /data/web/www_zounuk/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Állami Tüdőkórház (Szolnok)

Az épület eredetileg Magyar Királyi Honvéd Csapatkórháznak épült. A 3 emeletes és 200 ágyas szolnoki helyőrségi kórház építkezése 1939 augusztus havában kezdődött és 1941 július elsején fejeződött be. A tervezője Glock Imre budapesti építész volt.

Buna Konstantin (1938-2017)

Buna Konstantin 1938. május 21-én született Ótohán. A Magyar Iparművészeti Főiskola díszítőfestő szakán diplomázott. A főiskola után a Népművelési Intézet művészeti előadója volt. 1967-ben lett a Magyar Népköztársaság Művészeti Alap tagja.

1978-ban a Szolnoki Művésztelepen alkotott. Három képét is megvásárolta a Damjanich János Múzeum.

1990-es megalakulásától 2011-ig a Berényi Műhely Jászsági Alkotóközösség művészeti vezetője volt.

2017. január 17-én hunyt el Budapesten.

Szikszai József (1930-1993)

Szikszai József 1930. augusztus 28-án született Jászapátiban. Szülei: Szikszai Miklós és Vicze Mária gazdálkodók voltak. A középiskolát Jászapátiban végezte el. 1953-ban szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Egyetemi évei alatt teljesítette katonai szolgálatát is.1977-ben szerzett doktori címet.

Nagy Áron (1887-1962)

Vitéz primor szotyori Nagy Áron vezérőrnagy (gyal., szakszolg.) Sepsibesenyőn született 1887. január 6-án.

Sarkady László (1910-1962)

Dr. Sarkady László Debrecenben született 1910-ben. Édesapja S. László (1882-1942) vagongyári lakatos volt és a debreceni MÁV dalárda tagja. Édesanyja, Török Mária (1888-1962) háztartásbeli, aki hosszú özvegységben élte utolsó éveit Szolnokon töltötte fia családja körében. Iskoláit Debrecenben végezte el: 1928-ban érettségizett a Református Főgimnáziumban. Orvosi diplomáját a debreceni Tisza István Orvostudományi Egyetemen szerezte meg 1935-ben.

Metodista közösségi ház (Szolnok)

1998 nyarán kezdődött meg a szolnoki metodisták közösségi házának építése a Kassai út és a Kút utca sarkán. Az imaterem és a lelkészlakás melett, több a felekezet közösségi életét szolgáló helyiségek kerütek kialakításra.

A szolnoki Építőipari Rt által épített közösségi ház a svájci metodista gyülekezet adományából valósulhatott meg.

Forrás:

Sárosdy Judit: Közösségi házat építenek a metodisták. Jászkun Krónika (1998.06.25.): 5.

Angyalos ház (Szolnok)

Szolnok város 1994-ben hirdette meg eladásra a tulajdonában lévő telket a Sóház és Magyar utca sarkán, aa Verseghy Ferenc Gimnázium épületének szomszédságában. Egykor a gépipari szakközépiskola kollégiuma állt a telken, amelyet lebontottak.A pályázóknak egy környezetbe illő lakóépületet kellett tervezniük. A nyertes Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft, a pesti Ekler Építész Kft-vel közösen dolgozva, nevéhez fűződik a mára a Tisza-part látványát meghatározó Angyalos-ház.

Barta-palota (Szolnok)

1876 után

1876 után, a megyeszékhellyé vált Szolnokon fellendültek az építkezések. A középületek mellett számos magánépítkezések nyomán emelkedtek a főbb utcákon a rangos, igényes megjelenésű magánházak vagy bérházak. Ezek egyike a Szapáry út végén, a Sóház utca és a Tiszai hajósok torkolatában álló kétemeletes lakóház a Barta-palota. Az épület ékessége a saroktorony.

Baradlai-Remillong Albert (1900-1939)

Baradlai-Remillong Albert 1900-ban született. A valamikor jómódú, de a nagyapa halála után nincstelenné vált budai polgárcsalád korán elárvult utolsó tagja, a húszas évek végén vetődött Szolnokra.
 
A megyeházi tisztviselő a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör tagja volt, aki maga is szerzett verseket. Első verse 1920-ban jelent meg az Új Nemzedékben. Szolnokra kerüléséig a Nemzeti Újság munkatársa volt. Budapesti, szegedi, debreceni és szolnoki lapok közölték verseit.

Scheftsik István (1829-1900)

Scheftsik István Námesztón született 1829-ben. Szlovák kereskedőcsaládból származott. 1851-ben gyógyszerész oklevelet szerzett.
Előbb Mezőtúron,majd 1852-től Szolnokon gyógyszerészként működött. 1865-ben gyógyszertárát eladta, s a vételárból gőzmalmot és kádfürdőt épített. Rendkívüli üzleti érzékkel rendelkezett. Szolnok és Mezőtúr határában jelentős földbirtokokat szerzett. Ingatlanai és sikeresipari befektetései csakhamar Szolnok legvagyonosabb vállalkozójává tették.
Tartalom átvétel
UMFT