Védegylet

Neve: Tószegi Könyvtári Védegylet

Székhelye: 5091 Tószeg, Rákóczi út 35.

Adószáma: 18825176-1-16

A Tószegi Könyvtári Védegylet kulturális tevékenységet folytat. Célja:a tószegi könyvtár társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, szolgáltatásainak kiszélesítése; a használói igények felmérése, közvetítése az intézmény dolgozói, a fenntartó és más szervek felé. Ennek érdekében a védegylet anyagilag és erkölcsileg támogatja az intézményt a különböző könyvtári rendezvények szervezésében, lebonyolításában, javaslatot tesz a könyvtár dokumentum-gyűjteményének fejlesztésére, támogatja a korszerű technikai eszközök és információhordozók könyvtári telepítését, használatát.

Az egyesület gyűjti a személyi jövedelemadó 1%-át, melyből minden évben könyveket vásárol és a Községi Könyvtárnak ajándékozza.

 

 

UMFT