TÁMOP 2015

Időpont: 
csütörtök, 2015, január 1 - 10:00 - csütörtök, 2015, december 31 - 18:00

A pályázat keretében a következő programok kerültek lebonyolításra 2015-ben:

Informális és nem formális könyvtárhasználat:

Százarcú könyvtár

A "Százarcú könyvtár" program arról szól, hogy a megmutassuk olvasóinknak és látogatóinknak szolgáltatásaink széles palettáját. Idén a Nemzeti Audiovizuális Archívumot mutattuk be "Egy kis nosztalgia..." keretében. Újszászról szóló videóbejátszásokat kerestunk és belenéztünk az adatbázis filmkínálatába is.

"Író-olvasó" találkozók

Ebben a programtípusban nem csak "szószerinti" író-olvasó találkozókat bonyolítunk le, de esetenként egy-egy író munkásságat is bemutatjuk rendhagyó: mesélős, zenés bábos feldolgozások segítségével. Idén Páskándi Gézára emlékeztünk ilyen módon elsős és másodikos osztályok részvételével. 

 

"Irodalmi kirándulások"

2015. március 10-én és 11-én tartottuk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett szavalóversenyünket. Idén 65 diák mondott verset, közülük 20-an könyvjutalmat vehettek át a városi ünnepségen.

2015. október 8-án tartottuk hagyományos "Mesélj nekem" mesemondóversenyünket és ezen a volt a beérkezési határideje a "Mesélő képek" rajzpályázatnak is, melyre 29 ifjú alkotótól kaptunk rajzokat. Mesét 27 diák mondott. A győztesek a Könyves Vasárnapon vehették át díjaikat.

2015. december 8-án szintén nagyon sok alsó tagozatos diák (72) mondott verset a Mikulásnak. Igyekezetük nem volt hiába való: a krampusz közreműködésével 26 kisdiáknak került könyvjutalom a Mikulás zsákjából.

- Az informális és nem formális könyvtárhasználat keretében több csoport is meglátogatta könyvtárunkat. Ezekből az alkalmakból néhányat dokumentáltunk a pályázat keretében is. 

  - Március 24-én ás 26-án a 6.-os osztályokat fogadtuk egy-egy különleges történelemórára. A látogatás apropója II. Rákóczi Ferenc emléknapja volt. Az órák alkalmával II. Rákóczi Ferenc életének emlékeit és a Rákóczi szabadságharc utóéletét mutattuk be különböző művészeti ágak produktumain és irodalmi alkotásokon keresztül: a tárogató hangjától a kassai Rodostó-házig.

Könyves Vasárnap: vetélkedők díjátadása, "Kreatív ízek képekben" fotókiállítás megnyitója

"Könyvtármozi" az Idősek Nappali Ellátása klub bejáróinak: a Körhinta c. film megtekintése a NAVA adatbázisából. Fotókiállítás megtekintése.

Használóképzés:

- A Nemzetközi Könyvajándék Nap keretében ismét hívtuk az iskolásokat és óvodásokat könyvtárunkba. A 4 délelőttön összesen 7 gyerekcsoport vett részt könyvtárlátogatáson, ahol az életkoruknak megfelelő könyvtárhasználati bevezetés után lelkesen lapozgatták új gyerekkönyveinket illetve hallgatták a meghívottaink által felolvasott meséket.

Könyvtárhasználati órán a 6. évfolyam osztályai

"Könyvtárból a Netre" - Szolgáltatók, állami hivatalok, Ügyfélkapu online elérhetőségeinek, a város és a könyvtár honlapjainak bemutatása és használata. Az online katalógus bemutatása.

AZOLO - Az Olvasás Órája program bemutatása

A Magyar Nyelv Napja alkalmából különleges könyvtárhasználati órákat szerveztünk az érdeklődő osztályoknak. Életkoruknak megfelelő nyelvi játékokkal, Bosnyák Viktória és Varga Katalin "nyelvi meseregényeinek" felhasználásával derűs órákat töltöttünk az 1, 3 és 8 osztályosokkal.

Digitális írástudás

2015. szeptember 14 - október 2

2015. október 19 - 2015. november 6

2015. november 9 - 2015. november 27

2015. november 30 - 2015. december 18

 

UMFT