Helytörténet

Célunk a helyismereti gyűjtemény kialakítása, rendszeres fejlesztése, feltárása és megőrzése, a kutatómunka támogatása, az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása a városunk lakosaiban, valamint a helyi közigazgatási, gazdasági tevékenység, és az oktatás támogatása.

Teljességre törekvően gyűjtjük az Újszászra vonatkozó irodalmat. A gyűjtemény gyarapításánál időbeli határ nincs. Törekedni kell arra, hogy a gyűjtőkörbe tartozó korábban megjelent műveket lehetőleg eredeti formájukban szerezzük be.

Tartalmilag minden vonatkozásban kielégítő képet kell adni a város természeti viszonyairól, a gazdasági, társadalmi, politikai struktúrájáról, kulturális életéről stb. Teljességre törekvően gyűjtjük az Újszászon élt és a város életében jelentős szerepet játszó személyek életével, munkásságával kapcsolatos kiadványokat, továbbá a helyi szerzők műveit. A gyűjtés kiterjed a könyvekre, a helyi sajtótermékekre, az országos periodikákban megjelenő újszászi vonatkozású cikkekre, kisnyomtatványokra, térképekre, képeslapokra, fényképekre, kéziratokra, másolatkora, audiovizuális dokumentumokra, az elektronikus formában megjelenő helyi vonatkozású anyagokra

Kérjük, támogassák helyi értékmegőrző munkánkat saját vagy családi dokumentumaik, relikviáik megosztásával.

A Nagykerti Általános Iskola története

A Nagykerti Általános Iskola története című, az iskola és óvoda történetét a dolgozók visszaemlékezéseiből és archív fotókból összeállított kiadvány (összeállította Páll József, Páll Józsefné és mások) digitális változata elérhető a képre kattintással.

© Páll József, Páll Józsefné
A dokumentum csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.

Tarsoly

Tudták, hogy Újszászon már az I. világháború előtt adtak ki helyi újságot?

A Tarsoly című havilap megmaradt példányait az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi.

Itt néhány szám másolatát osztjuk meg.

Böngésszék kedvükre!

Újszászi Híradó archívum

Újszász helytörténetének speciális és nagyon fontos forrásanyaga az Újszászi Híradó. A lap 1990 decemberében, egy beköszöntő számmal jelent meg először, és azóta folyamatosan, havonta olvasható.

A lapszámok elektronikus változatait évenkénti bontásban, folyamatosan töltjük fel az oldalra.

Jó böngészést kívánunk!

1990

 

A linkre kattintva megtekinthető a lap pdf változata.

 

Beköszöntő szám

 

Újszászi töredékek

Ezeken az oldalakon városunk törtenetének egy-egy epizódját, - töredékét - szeretnénk felidézni. Az anyagokat archív fotók és korabeli újságcikkek és egyéb dokumentumok felhasználásával állítjuk össze.

Az egyes témák anyaggyűjtésekor nagy segítségünkre volt az Arcanum Digitális Tudástár adatbázisa.

Kérjük, ha további információval, képanyaggal, dokumentummal rendelkeznek az egyes összeállításokkal kapcsolatban, osszák meg velünk személyesen, vagy közösségi oldalainkon keresztül.

Víztorony

Akár a vasúton, akár valamelyik közúton Újszászhoz közeledve az első, amit meglátunk, a jellegzetes, hatalmas betonoszlop, a már üzemen kívül lévő víztorony.

Az alábbiakban ezzel az építménnyel és építésének előzményeivel, szeretnénk foglalkozni.

1968-ban a községi tanács egy nagy hozamú ártézi kutat fúratott:

A Szolnok Megyei Néplap 1970. július 8-i számának 10. oldalán olvasható az alábbi rövid hír:

VÍZMŰTÁRSULAT alakult Újszászon a községi vízprogram megoldására. Az idén épülő 250 köbméteres víztorony, valamint hálózat építésére négymillió forintot költenek.”

Az 1971. január 4-i Szolnok Megyei Néplap 8-i oldalán pedig a következő jelent meg:

„A VÍZ- és Csatornamű Vállalat 15 milliós költséggel új vízművet épít Újszászon. A meglevő 100 köbméteres kapacitású víztelep mellett 250 köbméteres víztorony épül. 1971 decemberéig üzemkész állapotban lesz a vízmű 22 kilométer hosszúságú csőrendszere is.”

Következzen néhány kép az épülő víztoronyról és a vízhálózat kiépítéséről:

  

1971. július 15-én örömhírt olvashattunk a Szolnok Megyei Néplap 5. oldalán.

„Nagy József, a tanács elnöke több új építkezésről adott tájékoztatást:

— Egy hónappal ezelőtt készült el és került átadásra a 250 köbméteres víztorony. Még ebben az évben befejeződik a 22 kilométer hosszú vízhálózat és a vízműtelep építése. Az összes költség mintegy 15 millió forint. Régi vágyuk teljesül ezzel a nagyközség lakóinak. Év végére 300 méterenként lesz egy folyóvizes kút, a hálózat folyamatos bővítésével pedig elérjük az elkövetkezendő években, közművesíthetik a tulajdonosok a házaikat.”

A z új vízmű elkészültéről rövid cikkben adott tájékoztatást 1972. október 19-én a Szolnok Megyei Néplap (3. old.)

„ELKÉSZÜLT AZ ÚJ VÍZMŰ

Megszűnt az újszásziak legnagyobb gondja

Újszászon hosszú évek óta gondot okozott a lakosság jó ivóvízzel való ellátása. A hétezerkétszáz lélekszámú nagyközségben eddig mindössze 4 artézi kút volt, ezek naponta alig 43 köbméter vizet adtak. — Sokszáz métert kellett gyalogolni a kannákkal, vödrökkel — nemegyszer hiába. — -A mindenkit érintő gond végre megszűnik, elkészült az új vízmű.

A községi tanács 1968-bán határozta el hogy új, nagy vízhozamú kutat fúrat. Az elhatározást tett követte és rövidesen elkészült a 673 méter mély, percenként 650 liter vizet adó kút, amely 1,3 millió forintba került.

Utána megkezdődött a szervezés. és 1970 januárjában megalakult a vízműtársulat. Még ugyanebben az évben hozzáfogtak az építkezéshez is.

A vízmű, a hozzátartozó 250 köbméter víz tárolására alkalmas víztorony, a 65 közkifolyó és a 25 km-es vízvezeték 2 év alatt készült el. A beruházás 15 millió forintba került, ebből 7,5 millió forintot vállalt a lakosság és negyedmillió forint értékű társadalmi munkát is végzett.. A község vízigénye naponta 450 köbméter, az új vízmű viszont több mint dupláját 936 köbméter vizet tud adni.

A műszaki átadás tegnap megkezdődött.”

Az 1972. október 22-i Szolnok Megyei Néplap 12. oldalán egy képet is láthattak az akkori olvasók az új víztorony épületéről.

„Nemcsak áll, hanem már vizet is ad Újszászon a több mint 40 méter magas új víztorony.”

A cikkek, illetve a folyóirat eredeti lelőhelye a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény. Elektronikusan böngészhető: https://hungaricana.hu/hu/

A fotók könyvtárunk archívumából származnak, készítőjük Nagy Béla.