Felhívás Újszász Város Helyismereti gyűjteményének fejlesztésére

  • A Városi Könyvtár azzal a kéréssel fordul a város jelenlegi ill. volt lakosaihoz, hogy aki közülük Újszászról szóló szakdolgozatot, dolgozatot, tanulmányt írt vagy bármilyen képi dokumentumot készített az jutassa el az intézménybe. Ha csak egy példányban van meg Önnek a mű, akkor engedélyével egy másolatot készítünk róla a könyvtár számára. Ezek a munkák a városi közgyűjtemény helyismereti gyűjteményében kerülnek elhelyezésre. A művek papír vagy más adathordozón (pl. CD, DVD) is bekerülhetnek a gyűjteménybe.
  • A szellemi alkotás létrehozója írásban nyilatkozhat, hogy művének használatát, milyen formában teszi lehetővé. Kikötheti azt, hogy műve semmilyen formában nem másolható, hanem csak - a hivatkozás szabályainak megfelelően- idézni lehet belőle.
  • Ezeket a dokumentumokat a Városi Könyvtár a könyvtári szabványoknak megfelelően feltárja. A szabályoknak megfelelően - ajándékozási jegyzék - alapján állományába veszi. A helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetőek, csak helyben használhatóak. A helyismereti értékű művek az állományból elavulás miatt nem selejtezhetőek
  • Minden közkönyvtár saját székhelyén a helyismeret területén tudományos könyvtári feladatot lát el. Ehhez a munkához kérjük az Önök segítségét.
  • A Városi Könyvtár anyagi helyzete miatt, csak a lakosok lokálpatriotizmusára számíthat. Anyagilag munkájukat honorálni nem tudjuk. A gyűjteménybe ilyen módon bekerült dokumentumok jegyzékét a helyi újságban megjelentetjük, az adományozó nevével együtt kivéve akkor, ha ezt az ajándékozó megtiltja.
UMFT