Helytörténet

Célunk a helyismereti gyűjtemény kialakítása, rendszeres fejlesztése, feltárása és megőrzése, a kutatómunka támogatása, az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása a városunk lakosaiban, valamint a helyi közigazgatási, gazdasági tevékenység, és az oktatás támogatása.

Teljességre törekvően gyűjtjük az Újszászra vonatkozó irodalmat. A gyűjtemény gyarapításánál időbeli határ nincs. Törekedni kell arra, hogy a gyűjtőkörbe tartozó korábban megjelent műveket lehetőleg eredeti formájukban szerezzük be.

Tartalmilag minden vonatkozásban kielégítő képet kell adni a város természeti viszonyairól, a gazdasági, társadalmi, politikai struktúrájáról, kulturális életéről stb. Teljességre törekvően gyűjtjük az Újszászon élt és a város életében jelentős szerepet játszó személyek életével, munkásságával kapcsolatos kiadványokat, továbbá a helyi szerzők műveit. A gyűjtés kiterjed a könyvekre, a helyi sajtótermékekre, az országos periodikákban megjelenő újszászi vonatkozású cikkekre, kisnyomtatványokra, térképekre, képeslapokra, fényképekre, kéziratokra, másolatkora, audiovizuális dokumentumokra, az elektronikus formában megjelenő helyi vonatkozású anyagokra

Kérjük, támogassák helyi értékmegőrző munkánkat saját vagy családi dokumentumaik, relikviáik megosztásával.

UMFT