Könyvtárunk története

Elődeink:

  • 1929-ben már 2 könyvtár működött településünkön (a római katolikus elemi iskolában és a községházán) összesen 400 kötettel.
  • Az 1950-es években a lakosság könyvári ellátását – többszöri megszakításokkal – letéti könyvtár látta el. A községi könyvtár 1954. április 1-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.
  • 1960-tól a könyvtárak működtetését a helyi tanácsok vették át, az állomány elhelyezéséről is nekik kellett gondoskodniuk, ezért 1961-ben a könyvtár 2 helyiséget kapott a frissen felépült „tanácsház”-ban. Az akkoriban nyüzsgő közösségi, kulturális élet egyik színtereként számos rendezvénnyel, vetélkedővel, író-olvasó találkozóval, olvasókörrel, olvasótáborral kapcsolódott be a település életébe.
  • A gyorsan kialakuló helyhiányt ideiglenesen megoldotta, hogy a gyermekrészleg dokumentumanyagát 1978 nyarán egy önálló épületbe költöztették. A 70-es évektől a könyvtárnak 2 fiókkönyvtára is működött: egyik az általános iskola „Nagykerti” épületében, a másik a Szociális Otthonban.
  • A gyermek- és felnőtt könyvtár 1984-ben került újra egy épületbe. Kezdetben párhuzamosan működtek, majd a gyermekkönyvtár olvasói- és könyvnyilvántartásaival fokozatosan beleolvadt a Nagyközségi Könyvtárba, annak gyermekrészlegeként működve.

Jelenünk:

  • 1997-ben a fenntartó önkormányzat összevonta a könyvárat a művelődési házzal így az év szeptemberétől intézményünk neve: Városi Művelődési Ház és Könyvtár. 2003 nyarán a könyvtár újra költözött, ezúttal egy, előzőleg gyógyszertárként használt épületbe. Október 6.-án ünnepélyes keretek közt adta át az átalakított épületet Tokajiné Demecs Katalin, a megyei közgyűlés alelnöke és Molnár Péter polgármester a város lakosainak.
  • Jelenleg 2 szakképzett könyvtáros dolgozik intézményünkben. Ellátja a dokumentum beszerzéssel, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat, építi a közönségkapcsolatokat, rendezvényeket szervez és bonyolít a könyvtárhasználatra- és olvasóvá nevelés céljainak érdekében. Szűkös anyagi forrásainkat pályázatokkal kiegészítve nagy lépéseket tettünk az esélyegyenlőség növelésében és az informatikai infrastruktúra fejlesztésében. A dokumentum-kölcsönzés és egyéb könyvtári szolgáltatások mellett Internet-kapcsolattal rendelkező számítógépekkel állunk az olvasók, könyvtárhasználók rendelkezésére, ezzel is lehetőséget adva a lakosságnak az egyre elterjedtebb elektronikus ügyintézésre. Fogyatékossággal élő olvasóinkat akadálymentes bejárat, számukra kialakított számítógépes munkahely és különböző segédprogramok várják.

 

Szeretettel várjuk látogatóinkat!

a könyvtár dolgozói
 

UMFT