TAMOP-3.2.4

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069

"Zounok projekt II.”
Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje, az ifjúsági és leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva

Újszász Város Önkormányzata
A támogatás mértéke:  4.871.900,- Ft
Megvalósítási hely:  Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Újszász; Damjanich út 2.

A  projektben könyvtárunk az önkormányzat közvetítésével konzorcium tagjaként vesz részt.

 • A pályázat része a könyvtár berendezéseinek kiegészítése.
 • A projekt "gerincét" azok a különböző típusú rendezvények alkotják, amelyeket a különböző korosztályoknak és csoportoknak szervezünk több témában. Ezek:
  • Könyvtárhasználati foglalkozások: Informális és nem formális, könyvtárlátogatással egybekötött olvasás- és szolgáltatás népszerűsítő alkalmak bármelyik korosztálynak.
  • Digitális írástudás fejlesztése, amelynek keretében felnőtteket vezetünk be a számítógép- és Internet-használat alapjaiba.
  • "Irodalmi kirándulások", az olvasóvá nevelés egyéb útját jelentő rendhagyó irodalomórák, vetélkedők, versenyek.
  • Író-olvasó találkozók, irodalmi előadások.
  • "Százarcú könyvtár" programsorozat a könyvtár közösségi-, információs- olvasáskultúra fejlesztő szerepének bemutatása új célcsoportok, illetve a lakosság önszerveződő közösségeinek bevonásával.
 • A pályázat része 1 fő könyvtáros továbbképzése is. Szaszkóné Borsányi Anna május elején vesz részt egy Budapesten, a Könyvtári Intézetben szervezett tanfolyamon.
 • A projekt harmadik részét alkotó interaktív könyvtári portál kialakítása, online könyvtári szolgáltatások bevezetése és az ehhez szükséges, a megyeihez kapcsolódó könyvtári elektronikus katalógus és közös dokumentumtár kialakítása és feltöltése.

 

A  projekt keretében megvalósult programjainkról részletesen

 

 

 

A pályázat keretében megvásárolt bútorok

 

 

UMFT