Szolgáltatások

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • Könyvtárlátogatás
 • Könyvek, folyóiratok helyben olvasása
 • Önkormányzati rendeletek, jegyzőkönyvek helyben használata,
 • A könyvtár katalógusainak használata,
 • Tájékoztatás a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A ruhatár használata szintén ingyenes és „kötelező!”

Térítés ellenében igénybe vehető egyéb szolgáltatások:

 • Másolás, sokszorosítás
 • Számítógép- és Internet-használat (rendszeres használat esetén beiratkozás szükséges)
 • Fax küldése és fogadása

Az alapszolgáltatásokon felül a Városi Könyvtárban az érvényes beiratkozással rendelkező olvasók az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe.

A beiratkozás 365 napra szól

 • A könyvtár dokumentumainak kölcsönzése, hosszabbítása


A kölcsönzésre vonatkozó szabályok:

Dokumentumtípusok Kölcsönzési idő Hosszabbítás
   Könyv
kölcsönzői állomány  30 nap  igen (2x)
„nem kölcsönözhető” állomány:    
tájékoztatói, ill. olvasótermi   péntek 12:00 – hétfő 12:00  nem
helyismereti (többpéldányos)     1 hét  nem
kézikönyv  Egyedi elbírálás alapján  nem
   Audiovizuális (AV) dokumentumok
hangoskönyv  30 nap  igen
hanglemez  1 hét  nem
hangkazetta  1 hét  nem
CD lemez  1 hét  nem
Videokazetta, DVD  1 nap  nem

Az olvasónál egyszerre 10 db könyvtári egység lehet kikölcsönözve, ezek között, pedig max. 4 db lehet AV dokumentum.

Könyv házhoz szállítás:

Idős, átmenetileg vagy tartósan beteg olvasóink igénybe vehetik könyv házhoz szállítási szolgáltatásunkat is telefonos egyeztetés alapján. A kölcsönzésre vonatkozó szabályok ezekben az esetekben is érvényesek.

Előjegyzés:

A könyvtár állományában meglévő, de éppen kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzést lehet felvenni. A dokumentum beérkezéséről az olvasó értesítést kap. Az előjegyzett művet a könyvtár 10 napig tartja fenn, eközben más olvasó csak helyben használatra veheti igénybe.

 

Könyvtárközi kölcsönzés:

Könyvtárunk beiratkozott olvasói az Országos Dokumentum-ellátási rendszer (ODR) közvetítésével a könyvtári hálózat más intézményeiben fellelhető dokumentumok közül is kölcsönözhetnek Az eredeti könyvek kölcsönzése esetén az olvasónak a visszaküldés postaköltségét kell kifizetnie. Ha az olvasó másolatban kéri a dokumentumot (pl. folyóiratcikket), akkor a másolás költsége az olvasót terheli.

Nagyon fontos a kölcsönzési határidő betartása. A késés késedelmi díjat von maga után, és hátrányba hozza Újszász többi lakóját.
 

Szolgáltatásaink csoportok részére

 • Könyvtárismertetés, könyvtárhasználati foglalkozás
 • Rendhagyó órák szervezése és levezetése
 • Író-olvasó találkozók, előadások szervezése
 • Mesés-bábos könyvtárlátogatások
 • a digitális írástudás és információs alapműveltség megszerzésére irányuló tanfolyamok szervezése és lebonyolítása
 • Vetélkedők szervezése és lebonyolítása
 • NAVA-pont

 

Egyéb tevékenységek

 • Helyi kiadványok árusítása
 • Az Újszászi Híradó árusítása, hirdetésfelvétel

A Városi Könyvtár szolgáltatási díjai
(A díjak tartalmazzák az Áfát!.)

UMFT