Pethes (1625)

(kecskeméti)
A czímeres nemeslevelet II. Ferdinand adta 1625. évben kecskeméti Pethes Mihály és Balázs testvéreknek.
A leszármazást az alábbi táblázaton csak azon Tamástól tudjuk levezetni, ki a XVIII. század közepén a komárommegyei Kamocsa községben élt.

http://vfek.vfmk.hu/00000108/208.htm


Antal fiai közül Imre dekretatis főhadnagy, póstamester Jászárokszálláson, Mihály jászkúnkerületi adószedő, Antal dekretalis főhadnagy, póstamester Félegyházán, József táblabiró, szentiváni lakos; János fiai közül: József kir. táblai jegyző jászberényi lakos, Pál jászkúnkerületi jegyző, János tanuló.
Nemességük Komárommegye bizonyitványa alapján 1838. évben lett kihirdetve.
(1838. év 1690. sz.)
Czímerlevél: O. L. Htt. Nob. Komárom.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.