Emléktáblák

Szurmay Ernő-emléktábla (Szolnok)

A 2016 nyarán elhunyt tudós tanár, iskola-és könyvtárigazgató munkásságának elismeréseképpen Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. jaunár 20-án domborművet emelt Szurmay Ernő (1923-2016) emlékére.

A Damjanich János Múzeum első emeleti folyósóján kialakított Szolnoki Pantheonban leplezték le a Magyar Kultúra Napja alkalmából Pataky Béla szobrászművész alkotását.

Forrás:

Redemtusok emléktáblája (Kunmadaras)

Kunmadaras nagyközség fennállásának 725 éves jubileuma alkalmából ünnepséget szerveztek. 2016. május 22-én avatták fel a kunmadarasi redemptusok névsorát tartalmazó márványtáblát. A polgármesteri hivatal lépcsőfordulójában elhelyezett emléktáblát Guba László Albert polgármester és Berec Zsolt Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke leplezte le.

Forrás:

Laczkó Tóth Brtalanné: Kunmadaras 725 éves = Redemptio (2016.12.): 24-25.

Donáth Ferenc-emléktábla (Jászberény)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére emeltek emléktáblát Donáth Ferenc (1913-1986) agrárközgazdász a jászberényi Lehel Gimnázium falán.

Az avatási ünepséget megtisztelte jelenlétével Donáth László evangélikus lelkész, Donáth Ferenc egyik fia is.

Forrás:

Kiss Erika: 1956 emlékezete Jászberényben - konferencia - emléktábla avatás = Redemptio (2016.12.): 16-17.

Római Katholikus Olvasókör-emléktábla (Jászjákóhalma)

1894 végén állított emléktáblát a Római Katholikus Olvasókör. Az egyesület épülete a római katolikus templom mögött állt, ma az Idősek napközijének add otthont (Wesselényi u. 12. sz.).

Az olvasókör adakozóinak névsorát tartalmazó táblát a tanácsi időkben eltávolították az épület faláról. A helytörténeti gyűjteményben őrzik.

Forrás: 

Czettler Jenő-emléktábla (Jászjákóhalma)

A jászjákóhalmi Gubicz András Gazdakör székházának (Széchenyi út - Bajcsy utca) falán 1996-ban emeltek emléktáblát  Czettler Jenő (1879-1953) emléke előtt tisztelegve, aki négy cikluson át volt a jászjákóhalmi választási körzet országgyűlési képviselője.

Gubicz András-emléktábla (Jászjákóhalma)

Jászjákóhalmán, a Széchenyi út és Bajcsy utca kereszteződésénél álló gazdakör épületén 1994-ben emeltek emléktáblát Gubicz András (1820-1896), az egyesület névadójának tiszteletére. Az épület 1929-ben gazdakörnek épült, 1950-ben államosították, majd 1997-ben névleges áron vásárolta vissza a gazdakör.

Jászok letelepedése-emléktábla (Jászjákóhalma)

A jászjákóhalmi iskola falán (Fő út 48.) 1989 végén emelt emléktáblát a honismereti szakkör a jászok letelepedésének 750. évfordulóján. Minden évben, a Jászok napja alkalmából a megemlékezésre itt kerül sor.

Ipartestületi emléktábla (Jászjákóhalma)

2006-ban emeltek emléktáblát az Ipartestület székházának falán (Szent József tér 10.)

„ISTEN ÁLDJA A TISZTES IPART!” / AZ IPARTESTÜLET MEGALAKULÁSÁNAK / 100. ÉVFORDULÓJÁRA / 
ÁLLÍTTATTA AZ IPARTESTÜLET / 2006-BAN
 
A felirat tévesen  utal az 1906-os évszámra. Az ipartestület 1931-ben alakult meg. 1906-ban iparos olvasókör alakult a községben.

Forrás:

Ady Endre-emléktábla (Jászjákóhalma)

1994-ben állított emléktáblát a Honismereti Szakkör a jászjákóhalma külterületén található gátőrház falán annak az éjszakának emlékére, amelyen a jászberényi barátjánál vendégeskedő Ady Endre (1877-1919)  a jászjákóhalmi külső Tarna-hídig kocsikázott ki.

A tábla felirata:

IDÁIG KOCSIZOTT KI / JÁSZBERÉNYI BARÁTAIVAL / ADY ENDRE / KÖLTŐ / 1913. OKT 13.-ÁN / HALÁLÁNAK 75. ÉVFORDULÓJÁN / A HONISMERETI SZAKKÖR / 1994

Igazgatók táblája (Jászfényszaru)

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kezdeményezésére avatták fel 2016. december 3-án, Zsámboki Zoltán (1926-1994) iskolaigazgató születésének 90. évfordulóján, az Igazgatók emléktábláját a jászfényszarui Nagyiskola emeleti előterének falán.

A táblával a település alapfokú iskoláinak szolgálatában ált egykori pedagógusok, intézményvezetők emléke előtt kíván emlékezni az utókor.

Forrás:

Tartalomátvétel