Tiszaszentimre

Csoma Kálmán (1925-2016)

Csoma Kálmán 1925. január 27-én született Tiszaszentimrén. 1939-ben került Szolnokra. Többféle besoztásban dolgozott a város és Szolnok megye közigazgatásában. 1967-ben lett Szolnok első embere. 1973-ig látta el tanácselnöki feladatait.

Református templom (Tiszaszentimre)

A tiszaszentimrei református templom 1772-1773. között épült.
Külső felújítására az 1970-es évek végén került sor, majd a Vidéki örökség megújítására irányuló pályázat keretében megvalósult a helyi védelem alatt álló templom külső felújítása 2011-2012. között.

A parókia felújítása közben az egyik régi ajtó kibontásakor az ajtófélfa mélyedésében találtak egy időkapszulát. A fém doboz négy különböző időben kelt levelet tartalmazott. Egy 1784-es keltezésűt, amely és a parókia építésének engedélyéről szólt Tóth Ferenc lelkész idejéből.

Kitelepítettek emléktáblája (Tiszaszentimre)

Tiszaszentimre közelében az egykori 9-es tanyára 169 családot telepítettek ki az 1950-es évek elején. Az Erzsébet majorban álló kegyszobor fülkájánek oldalán 2002-ben állított emléktáblát a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete (HKTEE).

Szent Imre-szobor (Tiszaszentimre)

2007-ben ünnepeltük Szent Imre herceg születésének 1000. évfordulóját. Még 2006 őszén Dr. Szili Katalin és Lezsák Sándor, az Országgyűlés akkori elnöke és alelnöke, kezdeményezésére Millenniumi Emlékbizottság alakult, amelynek tagjai az Árpád-házi herceg nevét viselő települések polgármesterei, képviselői és más közéleti személyek voltak. Tiszaszentimrén, a millennium alkalmából, 2007. június 3-án ünnepi istentiszteletet követően leplezték le és szentelték fel Szent Imre mellszobrát. A szobor Lantos Györgyi szobrászművész alkotása.

2. világháborús emlékmű (Tiszaszentimre)

A szovjet csapatok 1944. évi hadmozdulatai idején Tiszaszentimre akkori elöljárósága a községet elhagyta. Ezt megelőzően az utolsó intézkedések egyike a frontszolgálat alól mentesült férfi lakosok erődítési munkálatra rendelése volt a német katonák mellé a Tiszánál. 1944. október 17-én Kunhegyes felől érkeztek az első szovjet katonák a községbe. Néhány lakóház és gazdasági épület sérült meg a harcok során, annál nagyobb volt az emberi veszteség. Csak a rendszerváltás után adatott meg, hogy a helyi hősöknek emléket állíthasson a település.

Tartalomátvétel